Výběr ohřívače

Individuální zásobováníIndividuální zásobování

Pokud jsou umístěna odběrná místa daleko od sebe, doporučujeme individuální zásobování. Krátké díly zamezují velkým ztrátám tepla, cenově výhodnou instalaci beztlakových přístrojů je snadno možno uskutečnit také dodatečně, např. ve starých stavbách. Potřebujete pouze přípojku studené vody a zásuvku pro přívod elektrické energie.


Skupinové zásobování Skupinové zásobování

Několik blízko u sebe ležících odběrných míst je při skupinovém zásobu zásobováno jedním tlakovým přistrojem pro teplou vodu (např. zásobníkem teplé vody, průtokovým ohřívačem). Tepelné ztráty je možno minimalizovat i při skupinovém zásobování krátkým spojovacím potrubím.


Centrální zásobování Centrální zásobování

zde jsou zásobována všechna odběrová místa z jednoho centrálního ohřívače pro teplou vodu, obvykle volně stojícího zásobníku, jehož velikost a připojovací hodnota jsou přizpůsobeny konkrétní potřebě. Důležité jsou krátké cesty k nejčastěji používaným osběrným místům, aby se udržovaly tepelné ztráty na co možná nejmenší hodnotě. Při dlouhých vzdálenostech se doporučuje použití časově řízeného cirkulačního potrubí, aby byla na všech odběrných místech teplá voda vždy okamžitě k dispozici. Tímto způsobem spojíte nejvyšší komfort s udržitelnými výdaji na energii.


Takto můžete šetřitTakto můžete šetřit

Graf znázorňuje souvislost mezi nastavenou teplotou vody a maximální pohotovostní spotřebou elektrického proudu a usazování vodního kamene v přístroji. Vidíte zřetelně energii šetřící a snadno udržovatelnou oblast mezi našimi energeticky úspornými nastaveními "E" (40°C) a "e" (55°C), v níž se zachovává usazování vápníku a tepelné ztráty zásobníku teplé vody v udržitelných mezích. Využijte proto nastavení, abyste snížily svoje náklady na teplou vodu a ještě dále zvýšili dlouhou životnost vašeho přístroje.

 

Rychlý výběr produktu

Technická podpora

Technická podpora Technická podpora

Aktuality

Výstavy a školení Aktuality

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00, Praha 5
OR MS v Praze; oddíl C; vložka 5663;
IČ: 44267291

AEG je registrovaná ochranná známka na základě licence od společnosti AB Electrolux (publ).