Topné rohože pro temperování, přímé a akumulační vytápění

  • plošné vytápěcí systémy zajišťují úspory energie a příjemné klima v obytných prostorách
  • topné rohože usnadňují instalaci bez potřeby upevňovacích prvků a stanovování roztečí mezi smyčkami kabelů
  • bez nároků na údržbu
  • příznivé k životnímu prostředí
  • provozně hospodárné díky akumulačnímu nebo přímotopnému tarifu
  • bezproblémová a finančně nenáročná instalace
  • optimální rozdělování teploty v místnosti
  • nenarušují vzhled místnosti

Důležité je správné plánování

U všech vytápěcích systémů je perfektní plánování předpokladem spokojeného zákazníka. Výpočet tepelné ztráty dle ČSN je základem stanovení tepelného výkonu. Vedle toho je též důležité znát dobu uvolnění nízkého tarifu pro přímotopnou nebo akumulační sazbu, skladbu a krytinu podlahy ve vytápěné místnosti.
Pro minimalizaci tepelných toků je nutno dodržet hodnotu součinitele prostupu tepla ku směrem dolů od vytápěné roviny. Tuto hodnotu lze snížit použitím materiálů jako je Styropor, Styrodur nebo Polyurethan. Topná mazanina je provedena jako plovoucí cementová mazanina. Podle tepelné ztráty, doby nabíjení, krytiny a hmoty podlahy je stanovena její tlouštka. Pro akumulační vytápění je 8 až 14 cm, u přímotopného vytápění cca 6 cm. Pro vytápěné podlahy jsou zvláště vhodné obklady, keramické desky a přírodní kámen. Ale pochopitelně i jiné krytiny jako je koberec, parkety, PVC a linoleum jsou pro podlahové topení použitelné. Podlahové krytiny jsou lepeny pomocí speciálního teplotně odolné-ho a elastického lepidla přímo na vyschlou topnou mazaninu, případně pokládány do nezatvrdlé mazaninové malty.

Temperování podlahy

Při renovacích podlah (bez možností jejího navýšení) jsou topné rohože instalovány těsně pod dlažbou (podle provedení s navýšením 5-20 mm). Tento systém vytápění se využívá pro temperování. Temperování je časově a plošně omezené vytápění, které nepokrývá plnou tepelnou ztrátu místnosti.

Topná rohož je konstruována jako pružná textilní tkanina s meandrovitě vetkaným 2-žilovým topným kabelem (integrovaný ochranný vodič a trojitá izolace) s roztečí smyček 6,25 cm. Rohož je vhodná pro temperování s navýšením podlahy 5 - 10 mm. Je vybavena studenými konci s délkou 4 m. Topná rohož má měrný výkon 150 nebo 160 W/m².

1. Základní nosná deska
2. Izolace proti vlhku
3. Spodní izolační vrstva, např. polystyren PS 20
4. Vrchní izolační vrstva, např. minerální vlna
5. Tepelná izolace proti svislým stěnám
6. Izolace proti vlhku 0,2 (0,5) mm PE
11. Cementová mazanina
12. Flexibilní lepidlo nebo samonivelační mazanina s instalovanou topnou rohoží těsně pod krytinou
14. Podlahová krytina
17. Ochranná trubka pro snímač teploty
18. Elektronický regulátor teploty

Elektrické podlahové přímé topení

Základní konstrukce podlahy pro elektrické přímotopné podlahové topení je podobná jako u akumulačního topení. Díky nižší tloušťce akumulační vrstvy (5 až 6 cm) je účinek topení podstatně rychlejší. Podlahové přímotopné topení je zvláště vhodné pro vedlejší místnosti jako např. koupelny nebo chodby, nebo v případě výhodných tarifů za elektrickou energii pro plné vytápění celého objektu.

Topná rohož je konstruována jako pružná textilní tkanina s meandrovitě vetkaným 2-žilovým topným kabelem (integrovaný ochranný vodič a trojitá izolace) s roztečí smyček 6,25 cm. Rohož je vhodná pro temperování s navýšením podlahy 10 - 20 mm nebo přímé vytápění.

Je vybavena studenými konci s délkou 4 m. Topná rohož má měrný výkon 150 nebo 160 W/m².

1. Základní nosná deska
2. Izolace proti vlhku
3. Spodní izolační vrstva, např. polystyren PS 20
4. Vrchní izolační vrstva, např. minerální vlna
5. Tepelná izolace proti svislým stěnám
6. Izolace proti vlhku 0,2 (0,5) mm PE
9. Topná mazanina (55 až 60 mm podle akumulační schopnosti vnějšího zdiva, nabíjecí doby, podlahové krytiny a doby nízkého tarifu)
10. Topná rohož v 1/2 tloušťky mazaniny
13. Lepidla na krytinu
14. Podlahová krytina
17. Ochranná trubka pro snímač teploty
18. Elektronický regulátor teploty

Elektrické podlahové akumulační topení

Využívá cenově příznivý akumulační tarif. Předávání naakumulovaného tepla probíhá během celého dne. Jako akumulační hmota je použit materiál podlahy s tloušťkou 8 až 14 cm. Pro dobrou regulaci teploty v místnosti se používá dodatečné vytápění na okrajích. Topná rohož má měrný výkon 160 W/m².

1. Základní nosná deska
2. Izolace proti vlhku
3. Spodní izolační vrstva, např. polystyren PS 20
4. Vrchní izolační vrstva, např. minerální vlna
5. Tepelná izolace proti svislým stěnám
6. Izolace proti vlhku 0,2 (0,5) mm PE
7. Cementová topná mazanina dle DIN normy (8 až 14 cm podle akumulační schopnosti vnějšího zdiva a nabíjecí doby), střední hodnota 9 až 10 cm při době nabíjení 8+2 hod.
8. Topná rohož: hloubka instalace cca 2/3 tloušťky mazaniny
9. Topná mazanina (55 až 60 mm podle akumulační schopnosti vnějšího zdiva, nabíjecí doby, podlahové krytiny a doby nízkého tarifu)
13. Lepidla na krytinu
14. Podlahová krytina
15. Ochranná trubka pro snímač zbytkového tepla a bezpečnostní čidlo
16. Instalační propojovací krabice k regulátoru v rozvaděči
 

Rychlý výběr produktu

Technická podpora

Technická podpora Technická podpora

Aktuality

Výstavy a školení Aktuality

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00, Praha 5
OR MS v Praze; oddíl C; vložka 5663;
IČ: 44267291

AEG je registrovaná ochranná známka na základě licence od společnosti AB Electrolux (publ).