Teplá voda

Jaký je rozdíl mezi beztlakovým a tlakovým ohřívačem vody?
Je možné použít pro beztlakový ohřívač jinou beztlakovou baterii než AEG?
Mohu používat pro snížení nákladů na energii malý zásobník teplé vody, zapojený přes spínací hodiny?
Je možno z ohřívače vody instalovaného v nevytápěných prostorách, vypustit před zimou vodu?
Mohu používat hydraulicky řízený průtokový ohřívač DDTL s termostatickou baterií?
Jsou průtokové ohřívače AEG vhodné pro dohřev vody ze solárních systémů?
Je malý průtokový ohřívač vhodný pro dřez?
Vyžaduje průtokový ohřívač zvláštní údržbu?
Který přístroj a kam?


Jaký je rozdíl mezi beztlakovým a tlakovým ohřívačem vody?

Beztlakové zásobníky pro přípravu teplé vody

S beztlakovým přístrojem je možno zásobovat vždy jen jedno odběrné místo. Pro provoz je nutné použít pouze beztlakovou speciální armaturu. Standardní tlaková armatura se nesmí použít.

Tlakové přístroje pro přípravu teplé vody

Tyto přístroje se používají pro zásobování několika odběrných míst (např. koupelna s umývadlem, sprchou a koupací vanou). Tlakové přístroje jsou vystaveny trvale tlaku vodovodního rozvodu, proto mohou být připojeny přímo na rozvodnou síť. Mezi přístrojem a vodovodním rozvodem musí být vřazen pojistný ventil se zpětnou klapkou. Odběrná místa jsou vybavena běžnými tlakovými bateriemi.

Je možné použít pro beztlakový ohřívač jinou beztlakovou baterii než AEG?

Pouze při použití originální baterie lze garantovat správný bezporuchový provoz ohřívače. Při poškození nádrže ohřívače není při instalaci neoriginální beztlakové baterie možno poskytnout záruku.

Mohu používat pro snížení nákladů na energii malý zásobník teplé vody, zapojený přes spínací hodiny?

Naše aktuální malé zásobníky teplé vody Huz 5 comfort nesmějí být připojené přes spínací hodiny.Vypínání malých zásobníků teplé vody je účelné jen tehdy, když nejsou přístroje zapotřebí po delší dobu, než 48 hodin.

Je možno z ohřívače vody instalovaného v nevytápěných prostorách, vypustit před zimou vodu?

U průtokových ohřívačů vody AEG to vzhledem ke konstrukci topného tělesa možné není. Zásobníkové ohřívače s přípojkami vody ve spodní části přístroje lze bez problémů vypustit. U tlakových zásobníkových ohřívačů je vhodné pro vypouštění vřadit mezi pojistný ventil a přípojku studené vody ohřívače vypouštěcí kohout.

Mohu používat hydraulicky řízený průtokový ohřívač DDTL s termostatickou baterií?

Náš hydraulicky řízený průtokový ohřívač DDLT firmy AEG není vhodný pro provoz s termostatickou armaturou. Dokonalý provoz s termostatickými bateriemi je možný např. s našimi elektronickými průtokovými ohřívači typ DDLE LCD.

Jsou průtokové ohřívače AEG vhodné pro dohřev vody ze solárních systémů?

Naše průtokové ohřívače DDLE xx LCD jsou vhodné pro provoz se solárními systémy. Umožňují vstup předehřáté vody až do 60°C. Pomocí termostatické armatury je nutné zajistit, aby tato hodnota nebyla překročena.

Je malý průtokový ohřívač vhodný pro dřez?

S našími malými průtokovými ohřívači je možno zpravidla dosáhnout zvýšení teploty (Δ T) cca 25 stupňů Kelvina, to znamená při přítokové teplotě studené vody 10 °C a maximálním průtočném množství 3,0 litry/min. lze ohřát vodu max. na cca 35 °C.To platí za dostačující pro malé množství použité teplé vody, jako např. na toaletě pro hosty k umytí rukou. Obecně jsou nutné pro dosažení nejlepší schopnosti rozpouštění tuku mycího prostředku např. v kuchyňském dřezu teploty teplé vody 45 °C a vyšší. Dosáhnout takových teplot s použitím malého průtokového ohřívače není možné vlivem malého přípojovacího výkonu. Vhodnější je použít malý zásobníkový ohřívač nebo výkonnější trojfázový průtokový ohřívač.

Vyžaduje průtokový ohřívač zvláštní údržbu?

Průtokový ohřívač nevyžaduje obecně žádnou zvláštní údržbu. Pro zachování plné provozní spolehlivosti by se však měla provést po každých 2 letech kontrola kontrukčních součástí, ve kterých prochází el.proud a voda. Měly by se zkontrolovat hlavně sítko ve vstupu studené vody, jednotka spínače vody, topení a bezpečnostní spínač.

Který přístroj a kam?

Kompletní zásobování teplou vodou koupelny, resp. etážového bytu:

  • Trojfázový průtokový ohřívač
  • Zásobník teplé vody od objemu 30 litrů

Umývadlo rukou, toaleta pro hosty:

  • Malý průtokový ohřívač
  • Zásobník teplé vody 5 litrů

Kuchyňský dřez, dílna:

  • Trojfázový průtokový ohřívač
  • Zásobník teplé vody 15 - 30 litrů

Jednotlivá sprcha:

  • Trojfázový průtokový ohřívač
  • Zásobník teplé vody 15 - 30 litrů

Centrální zásobování:

  • Volně stojící zásobník teplé vody od 200 litrů
 

Rychlý výběr produktu

Technická podpora

Technická podpora Technická podpora

Aktuality

Výstavy a školení Aktuality

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00, Praha 5
OR MS v Praze; oddíl C; vložka 5663;
IČ: 44267291

AEG je registrovaná ochranná známka na základě licence od společnosti AB Electrolux (publ).