Systémy protizámrazové ochrany (No-Frost)

Co je to systém No-Frost?
Je nutné řídit topení volných ploch?
S kolika provozními hodinami je možno během roku počítat?
Jak se pokládají topné rohože pro volné plochy?
Kdo pokládá vytápění pro volné plochy?


Co je to systém No-Frost?

Pod systémem No-Frost se rozumí udržování schodů, chodníků, vozovek, okapových žlabů a střešních ploch volných od ledu a od sněhu. Dále k systému patří rovněž ochranné topení potrubí před zamrznutím (doprovodné topení potrubí).

Je nutné řídit topení volných ploch?

Regulace závislá na teplotě je v zásadě nutná vždy. Od většího přípojného výkonu zařízení než 1000 wattů by se měla z důvodů úspory energie vždy použít regulace založená na vlhkosti a teplotě.

S kolika provozními hodinami je možno během roku počítat?

U zařízení do nadmořské výšky 500 m lze vycházet podle nastavení řídících přístrojů, množství napadaného sněhu a doby trvání sněhových podmínek s roční provozní dobou pro zimní období cca 100 až 300 hodin. Průměr by činil cca 200 provozních hodin.

Jak se pokládají topné rohože pro volné plochy?

Naše topné rohože FFH 300 Twin a FFH 400 jsou vhodné pro montáž v písku, drobné drti (max. zrnitost 1/3), cementu, betonu a litém asfaltu.

Kdo pokládá vytápění pro volné plochy?

V normálním případě pokládá topení elektrikář ve spolupráci se stavební firmou.

 

Rychlý výběr produktu

Technická podpora

Technická podpora Technická podpora

Aktuality

Výstavy a školení Aktuality

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00, Praha 5
OR MS v Praze; oddíl C; vložka 5663;
IČ: 44267291

AEG je registrovaná ochranná známka na základě licence od společnosti AB Electrolux (publ).