Systém THERMO BODEN

Které podklady jsou zapotřebí pro projektování?
Kdo smí THERMO BODEN pokládat a el. připojovat?
Je zapotřebí regulátor teploty podlahy?
Je možno studené vodiče prodlužovat?
Je možno prodlužovat kabel podlahového čidla teploty?
Musí být instalován regulátor teploty podlahy ve stejném prostoru jako podlahové vytápění?
Je možno topné rohože zkracovat?
Je možno zapojit větší počet rohoží přes jeden regulátor?
Jak dlouho trvá, než dosáhne podlahové topení požadované teploty?
Je systém THERMO BODEN vhodný pro parketové a laminátové povrchy?
Je zapotřebí tepelná izolace?
Na jaký podklad je možno uložit systém THERMO BODEN?
Bude topný výkon 80 W/m2 dostačující?
Je vůbec možné pouze s jedním tenkovrstvým vytápěním optimálně vyhřívat prostor?


Které podklady jsou zapotřebí pro projektování?

 • Půdorys místnosti ve vhodném měřítku
 • Označení ploch pro instalaci
 • Označení zastavěných ploch (např. koupací vana)
 • Označení el. přípojky, resp. regulátoru
 • Druh podlahové krytiny

Kdo smí THERMO BODEN pokládat a el. připojovat?

 • Pokládání a elektrickou přípojku smí provádět jen oprávněný odborný elektrikář
 • Rohože THERMO BODEN smí nalepovat obkladač dlaždic ve spolupráci s odborným elektrikářem

Je zapotřebí regulátor teploty podlahy?

Aby se zamezilo poškození systému vytápění a horního povrchu podlahy, je provoz systémů podlahového vytápění zásadně přípustný jen s regulátorem teploty podlahy.

Je možno studené vodiče prodlužovat?

Ano. K prodloužení studeného vodiče se musí použít rozvodná krabice nebo speciální souprava k prodlužování studených vodičů (KLV).

Je možno prodlužovat kabel podlahového čidla teploty?

Ano, čidlo je možno prodloužit vodičem 3 x 1,5 mm2 až na délku 30 m.

Musí být instalován regulátor teploty podlahy ve stejném prostoru jako podlahové vytápění?

Vzhledem k tomu, že regulátor teploty podlahy měří pomocí připojeného podlahového čidla, může být uložen regulátor také v sousedním prostoru nebo dokonce v podružném rozváděči.

Je možno topné rohože zkracovat?

Nikoliv, neboť naše topné rohože obsahují odporový topný drát. Jestliže se rohož zkrátí, změní se hodnota odporu rohože, rohož se tím přetěžuje a může předčasně vypadnout. Dále odpadá poskytnutá záruka

Je možno zapojit větší počet rohoží přes jeden regulátor?

Zásadně je možno připojit větší počet topných rohoží paralelně na jeden regulátor.Přitom se musí dát pozor, aby nebyl překročen maximální spínací výkon regulátoru.

Jak dlouho trvá, než dosáhne podlahové topení požadované teploty?

K tomu není možné pevně určit žádnou přesnou hodnotu v minutách. Existují aplikace, u nichž se dosáhne požadované teploty již po uplynutí 30 - 40 minut, jsou však také případy, při nichž toto nastává teprve podstatně později, resp. již dříve.

Příčiny spočívají v tom, že jsou teploty podlahy závislé na mnoha faktorech, např. na:

 • kvalitě podlahové izolace
 • vodivosti a tloušťce horního povrchu
 • specifickém topném výkonu rohoží THERMO BODEN
 • teplotě podlahy a místnosti

Je systém THERMO BODEN vhodný pro parketové a laminátové povrchy?

Pro parketové a laminátové povrchy by měl být instalován měrný výkon 120 W/m2. Speciálně pro suché pokládání (u parketových a laminátových povlaků) se může použít topná rohož THERMO BODEN TB ALxx se 100 W/m2.

Je zapotřebí tepelná izolace?

Pro zajištění uspokojivé funkce je nezbytná tepelná izolace. Jako tepelnou izolaci lze použít všechny materiály, jako polystyrén, styrodur, polyuretan, minerální vlákna. Pokud se má náš systém THERMO BODEN položit přímo na tento materiál, musí podklad odpovídat třídě stavebních materiálů B1 (těžko hořlavé) podle normy DIN 4102 a musí být odolný proti teplotě min. 80 °C.

Na jaký podklad je možno uložit systém THERMO BODEN?

Systém THERMO BODEN je možno ukládat prakticky na všech stávajících druzích podlah:

 • mazanina
 • horký nebo litý asfalt
 • dřevotřískové desky odolné proti působení vlhkosti

Bude topný výkon 80 W/m2 dostačující?

Potřebný připojovací výkon je závislý na konstrukci podlahy. Náš systém THERMO BODEN je vhodný pro uložení pod dlaždice, PVC, parkety, koberec atd..

Při dřevěných nášlapných vrstvách, jako parketách, laminátu atd. se doporučuje max. připojovací výkon 120 W/m2, při vyšších topných výkonech by jinak mohlo docházet k nadměrným teplotám.U dlaždic nebo kamenných podlahových nášlapných vrstev by měl činit topný výkon min. 150 W/m2. Topný vodič musí být vložený do vrstvy, která může zachytit délkové protažení topných vodičů, např. flexibilní lepidlo.W/(m2*K), což odpovídá přibližně vrstvě tepelné izolace tloušťky 4 cm při tepelné izolaci se skupinou tepelné vodivosti (WLG) 035

Je vůbec možné pouze s jedním tenkovrstvým vytápěním optimálně vyhřívat prostor?

Uvědomte si prosím, že náš systém THERMO BODEN je temperovacím systémem pro podlahy. Pro krytí potřeby tepla prostoru je nutné samostatné vytápění prostoru (např. nástěnný konvektor atd.). Systém THERMO BODEN je možné využít k vytápění prostoru u budov s dokonalou tepelnou izolací a tím velmi nízkou potřebou tepla pro prostor (např. pasivní dům < 30 W/m2). Topný výkon předaný do prostoru je zásadně závislý na rozdílu povrchové teploty podlahy a teplotě prostoru. Vzhledem k tomu, že regulátor podlahového vytápění vypne topení po dosažení nastavené teploty podlahy, je možno počítat nezávisle na velikosti přípojného výkonu topné rohože s topným výkonem cca 90 W na 1 m2 topné plochy. U starších budov se může pohybovat specifická potřeba tepla lehce nad 120 - 140 W/m2 plochy prostoru. Rozdíl chybějícího topného výkonu k potřebné potřebě tepla prostoru je však nutno v každém případě pokrýt jinými topnými spotřebiči, jak již bylo uvedeno nahoře.

 

Rychlý výběr produktu

Technická podpora

Technická podpora Technická podpora

Aktuality

Výstavy a školení Aktuality

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00, Praha 5
OR MS v Praze; oddíl C; vložka 5663;
IČ: 44267291

AEG je registrovaná ochranná známka na základě licence od společnosti AB Electrolux (publ).